table

Oficiálna stránka

ŠKST Topoľčany

Úspechy

Najväčší úspech družstva: finalista európskeho Pohára ETTU žien 1987

Medailové zisky:                                          zlato    striebro      bronz
1 z majstrovstiev sveta                                      0            0               1
6 z majstrovstiev Európy                                   0            2               4
50 z majstrovstiev Európy juniorov                    14           17             19
2 z európskeho TOP juniorov                            1             0              1
132 z M-Československa (do r. 1992)               40           34            58
466 z M-Slovenska (od r. 1993)                      164         124           178

Organizátor medzinárodných podujatí:
Majstrovstvá Európy juniorov a kadetov 1981
Majstrovstvá Európy juniorov a kadetov 1992
Majstrovstvá Európy juniorov a kadetov 1997

TOP 12 Európy juniorov 1987
TOP 10 Európy juniorov a kadetov 2010

Medzinárodné majstrovstvá ČSSR juniorov 1978
Medzinárodné majstrovstvá ČSFR juniorov 1990
Medzinárodné majstrovstvá SR juniorov 1994

Satelitný okruh mládeže 19-krát (každoročne od r. 1993)

Stretnutia Európskej ligy:
1987 ČSSR – Švédsko         5:2     zmiešané družstvá
1990 ČSFR – Francúzsko    2:5     zmiešané družstvá
1991 ČSFR – Poľsko           2:5     zmiešané družstvá
1992 ČSFR – Juhoslávia      4:2     ženy
1994 SR – Nemecko           1:4     ženy
1996 SR – Izrael                 4:2     ženy
1997 SR – Rusko                0:4     ženy
1997 SR – Grécko              1:4     muži
1999 SR – Česko               4:0     ženy
2001 SR – Česko               2:3     ženy
2005 SR – Chorvátsko        0:3     ženy
2005 SR – Belgicko            3:2     ženy
2005 SR – Nórsko              2:3     muži

Medailisti zo šampionátov


Milan Grman                   Renáta Kasalová          Barbora Balážová           Lenka Kmotorková
MS   0 – 0 – 1                     ME   0 – 2 – 3              MEJ 4 – 2 – 5           MEJ 1 – 1 – 2
ME   0 – 0 – 1                     MEJ 5 – 5 – 3              TOP 0 – 0 – 1
MEJ 5 – 6 – 3
TOP 1 – 0 – 0


Erik Illáš                      Michal Bardoň                 Alena Frťalová                Oto Mackovič
MEJ 0 – 2 – 1                MEJ 0 – 2 – 0                    MEJ 0 – 1 – 1                    MEJ 0 – 1 – 1


Renáta Žaťková           Andrej Bardoň                  Róbert Krajčík                Daniel Goga
ME 0 – 1 – 0                  MEJ 0 – 1 – 0                     MEJ 0 – 1 – 0                  MEJ 0 – 1 – 0


Tomáš Šesták             Michal Baláž                    Iveta Klačanská              Andrea Kubriková
MEJ 0 – 1 – 0                MEJ 0 – 0 – 2                    MEJ 0 – 0 – 1                   MEJ 0 – 0 – 1


 

Jednotlivé medailové zisky
Vysvetlivky: Pri mládežníckych majstrovstvá znamená J – juniori, juniorky, K – kadeti, kadetky


MAJSTROVSTVÁ SVETA
1991 (Čiba) bronz družstvá Grman


MAJSTROVSTVÁ EURÓPY
1986 (Praha) bronz družstvá Grman
bronz družstvá Kasalová
1988 (Paríž) striebro družstvá Kasalová
bronz dvojhra Kasalová
bronz štvorhra Kasalová
1990 (Göteborg) striebro družstvá Kasalová, Žaťková


MAJSTROVSTVÁ EURÓPY JUNIOROV
1982 (Hollabrun)   striebro družstvá K Kasalová
                             bronz družstvá K Grman
1983 (Malmö)        zlato dvojhra K Grman
                             zlato štvorhra K Grman
                             zlato štvorhra K Kasalová
                             striebro dvojhra K Kasalová
                             striebro družstvá K Grman
                             bronz družstvá K Kasalová
1984 (Linz)            zlato družstvá K Grman
                             zlato štvorhra K Grman
                             striebro dvojhra K Grman
                             striebro mix J Grman – Kasalová
                             bronz družstvá J Kasalová
                             bronz štvorhra J Kasalová
1985 (Haag)           zlato družstvá J Kasalová
                             zlato štvorhra J Kasalová
                             striebro mix J Grman – Kasalová
                             striebro štvorhra J Grman
1986 (Louvain       zlato družstvá J Kasalová
      -la-Neuve)       zlato mix J Grman – Kasalová
                             striebro štvorhra J Grman
                             striebro štvorhra J Kasalová
                             bronz družstvá J Grman
1987 (Atény)          bronz štvorhra J Grman
1990 (Hollabrun)   striebro družstvá K A.Bardoň, Krajčík, Mackovič
                             bronz štvorhra K Mackovič
1992 (Topoľčany)  striebro mix K Frťalová
                             bronz družstvá K Frťalová
1994 (Paríž)           striebro dvojhra K Illáš
1996 (Fr.-Místek)    striebro družstvá J Illáš, M.Bardoň, Goga, Šesták
                             striebro mix J M. Bardoň
1997 (Topoľčany)   bronz družstvá K Klačanská, Kubriková
                              bronz štvorhra J Illáš
2000 (Bratislava)    bronz dvojhra K Kmotorková
2001 (Terni)           zlato štvorhra K Kmotorková
                             bronz mix K Kmotorková
2003 (Novi Sad)     bronz štvorhra K Baláž
2004 (Budapešť)    bronz štvorhra K Balážová
2005 (Praha)         striebro mix J Kmotorková
                             bronz mix K Balážová
2006 (Sarajevo)    zlato štvorhra K Balážová
                            bronz družstvá K Balážová
                            bronz mix J Baláž
2007 (Bratislava)  zlato štvorhra K Balážová
                            striebro dvojhra K Balážová
                            bronz družstvá K Balážová
2008 (Terni)         zlato štvorhra J Balážová
2010 (Istanbul)     zlato štvorhra J Balážová
                           striebro mix J Balážová
                           bronz dvojhra J Balážová


TOP EURÓPY JUNIOROV
1987 (Topoľčany) 1. miesto Grman
2009 (Rotterdam) 3. miesto Balážová
Poznámka: do roku 2007 hralo 12 hráčov, od roku 2008 hrá 10 hráčov.


MAJSTRI EURÓPY                             kadeti                  juniori
Milan Grman             5 titulov                  4                          1
Renáta Kasalová       5 titulov                  1                          4
Barbora Balážová      4 tituly                   2                          2
Lenka Kmotorková    1 titul                     1


MEDAILISTI Z DVOJHRY
MAJSTROVSTVÁ EURÓPY
Milan Grman             1 – 1 – 0         (kadeti)
Renáta Kasalová        0 – 1 – 1        (striebro kadetky, bronz ženy)
Barbora Balážová       0 – 1 – 1        (striebro kadetky, bronz juniorky)
Erik Illáš                    0 – 1 – 0        (kadeti)
Lenka Kmotorková      0 – 0 – 1        (kadetky)


TOP 12/10 EURÓPY


                                ÚČASTI             dospelí           juniori
Kasalová                   5-krát                   3                    2
Grman                      3-krát                                         3
Kmotorková               3-krát                                         3
Illáš                          2-krát                                         2
Balážová                   2-krát                                         2
Frťalová                    1-krát                                         1


UMIESTENENIA
DOSPELÍ:    1988 (Ľubľana)           5. Kasalová
                   1989 (Charleroi)          5. Kasalová
                   1990 (Hanover)         11. Kasalová
JUNIORI:      1985 (San Marino)     4. Grman
                                                   5. Kasalová
                   1986 (Mödling)           4. Kasalová
                                                   9. Grman
                   1987 (Topoľčany)        1. Grman
                   1995 (Bratislava)       10. Frťalová
                                                  12. Illáš
                   1997 (Vilnius)             9. Illáš
                   2003 (Ružomberok)   12. Kmotorková
                   2004 (Le Creusot)       9. Kmotorková
                   2005 (Molfeta)           10. Kmotorková
                   2009 (Rotterdam)        3. Balážová
                   2010 (Topoľčany)        8. Balážová
Poznámka: do roku 2007 hral u juniorov TOP 12, od roku 2008 TOP 10.
ITTF Junior Circuit Finals: 2009 (Tokio) 3. Balážová


REPREZENTANTI na vrcholných podujatiach


                                        ÚČASTI              OH             MS          ME          MSJ            MEJ
Balážová                               23                   -                 5              5              5                8
Grman                                  22                   -                 9              6              -                 7
Kmotorková                           21                   -                 5              8              2                6
Illáš                                      20                   -                 8              7              -                 5
M. Bardoň                            18                    -                 8              6              -                 4
Kasalová                              15                   1                 5              4              -                 5
Frťalová                                 9                    -                 1              4              -                 4
Klačanská                             7                    -                 1               -              -                 6
Kubriková                              7                    -                 1               -              -                 6
Baláž                                    6                   -                  -               -              1                 5
Žaťková-Budayová                 4                    -                  1              2              -                 1
A. Bardoň                             4                    -                  -               -              -                 4
Krajčík                                 4                    -                   -               -              -                 4
Šesták                                 4                    -                  -                -              -                 4
Lučenková                            4                    -                  2               1             -                1+1
Paučeková                           3                    -                   -               -              -                  3
D. Goga                               3                    -                   -               -              -                  3
Kutiš                                   2                    -                   -               1              -                  1
Mackovič                             2                    -                   -               -               -                  2
Kokrmentová                        2                    -                   -               -               -                  2
Barčiaková                           2                    -                   -               -               -                  2
M. Vozár                             1                    -                   1               -               -                  -
Jurík                                    1                   -                   1               -               -                   -
Kluková                               1                    -                   1               -               -                  -
Mišenková                           1                    -                   1               -               -                  -
Thomasová                          1                    -                   1               -               -                  -
Dubaiová                             1                    -                    -               -               -                  1
Lančaričová                         1                    -                    -               -               -                  1
A. Uhlárik                            1                    -                    -               -               -                  1
Gajdoš                                1                    -                    -               -               -                  1
Török                                  1                    -                    -               -               -                  1
D. Poluch                            1                   -                    -               -                -                  1
T. Poluch                             1                   -                    -               -                -                  1
A. Pelcmanová                    1                   -                    -               -                -                   1
Belianská                            1                   -                    -               -                -                  1
Hippíková                            1                   -                    -               -                -                   1
Bútorová                             1                   -                    -               -                -                   1


spolu 37 hráčov Poznámky: OH – každé 4 roky od 1988, MSJ – každoročne od r. 2003
Uvedení nie sú hráči, ktorí hrali v čase reprezentácie za Top., ale nie sú ich odchovanci
Lučenková má jeden štart za Ukrajinu


Štarty na šampionátoch
1963 MS Praha M. Vozár, Jurík, Kluková, Mišenková, Thomasová
1981 MEJ Topoľčany Grman
1982 MEJ Hollabrun Grman, Kasalová
1983 MS Tokio Kasalová
        MEJ Malmö Grman, Kasalová, Kutiš, Žaťková
1984 ME Moskva Grman, Kasalová
        MEJ Linz Grman, Kasalová
1985 MS Göteborg Grman, Kasalová
        MEJ Haag Grman, Kasalová
1986 ME Praha Grman, Kasalová, Žaťková
        MEJ Louvain Grman, Kasalová
1987 MS Dílli Grman, Kasalová
        MEJ Atény Grman
1988 OH Soul Kasalová
        ME Paríž Grman, Kasalová
1989 MS Dortmund Grman, Kasalová
        MEJ Luxemburg Dubaiová
1990 ME Göteborg Kasalová, Žaťková
        MEJ Hollabrun A. Bardoň, Krajčík, Mackovič, Mládková
1991 MS Čiba Grman, Kasalová
        MEJ Granada A. Bardoň, Krajčík
1992 MEJ Topoľčany A. Bardoň, Paučeková, Frťalová
1993 MS Göteborg Grman, Budayová
        MEJ Ľubľana Frťalová, Paučeková, Kokrmentová, Mackovič,
        Illáš, A. Bardoň, Krajčík, D. Goga, M. Bardoň
1994 ME Birmingham Frťalová
        MEJ Paríž Šesták, Illáš, M. Bardoň, Krajčík, Frťalová,
        Lančaričová, Paučeková
1995 MS Tianjin Grman
        MEJ Haag M. Bardoň, Illáš, Šesták, D. Goga, Frťalová,
        Kokrmentová, Klačanská
1996 ME Bratislava Grman, Kutiš, Frťalová
        MEJ Fr.-Místek Illáš, M. Bardoň, D. Goga, Šesták, Klačanská
1997 MS Manchester Grman, M. Bardoň, Frťalová
        MEJ Topoľčany Illáš, Šesták, A. Uhlárik, Klačanská, Kubriková
1998 ME Eindhoven Grman, M. Bardoň, Frťalová
        MEJ Norcia Klačanská, Kubriková
1999 MS jedn. Eindhoven Grman, Illáš, M. Bardoň
        MEJ Fr.-Místek Lučenková, Klačanská, Kubriková, Gajdoš,
        Törok, Demir
2000 MS druž. Kuala Lumpur Grman, Illáš, M. Bardoň
        ME Brémy Grman, Illáš
        MEJ Bratislava Klačanská, Kubriková, Kmotorková
        2001 MS Osaka Illáš, M. Bardoň, Klačanská
        MEJ Terni Kubriková, Kmotorková, D. Poluch, T. Poluch
        2002 ME Záhreb Illáš, Lučenková, Kmotorková
        MEJ Moskva Kubriková, Kmotorková, Baláž
2003 MS jedn. Paríž Kubriková
        ME Courmayer M. Bardoň, Illáš, Kmotorková, Frťalová
        MEJ Novi Sad Baláž, Kmotorková, A. Pelcmanová, Balážová
2004 MS druž. Doha Kmotorková
        MSJ Kobe Kmotorková
        MEJ Budapešť Baláž, Kmotorková, Balážová
2005 MS jedn. Šanghaj Illáš, Lučenková, Kmotorková
        ME Aarhus Illáš, Kmotorková
        MSJ Linz Kmotorková, Balážová
        MEJ Praha Kmotorková, Baláž, Balážová
2006 MS druž. Brémy M. Bardoň, Kmotorková
        MSJ Káhira Baláž, Balážová, Lazarčíková
        Baláž, Balážová
2007 MS jedn. Záhreb Illáš, Balážová, Kmotorková, Lučenková
        ME Belehrad M. Bardoň, Illáš, Balážová, Kmotorková
        MSJ Palo Alto Balážová
        MEJ Bratislava Balážová, Belianská, Hippíková, Lazarčíková,
        Adámeková
2008 MS druž. Guangzhou M. Bardoň, Balážová, Kmotorková,
        Sako (ženy Brazília)
        ME St. Petersburg M. Bardoň, Balážová, Kmotorková
        MSJ Madrid Balážová
        MEJ Terni Balážová
2009 MS jedn. Yokohama Illáš, Balážová
        MEJ Praha Balážová, Bútorová, Barčiaková
        ME mix Subotica M. Bardoň
        ME Stuttgart Illáš, Balážová, Kmotorková
        2010 MS druž. Moskva M. Bardoň, Illáš, Balážová
        ME Ostrava M. Bardoň, Illáš, Balážová, Kmotorková
        MSJ Bratislava Balážová
        MEJ Istanbul Balážová, Barčiaková
2011 MS jedn. Rotterdam M. Bardoň, Balážová
        ME Gdaňsk Illáš, Kmotorková, Balážová
        MEJ Kazaň Kršiaková
Poznámka: Kurzívou sú uvedení hráči, ktorí nie sú odchovanci Topoľčian, ale v čase
reprezentácie boli ich hráčmi.


ITTF Junior Curcuit Finals ITTF Cadet Challenge Finals
2008 Helsinborg Balážová 2006 Vrsac Balážová
2009 Tokio Balážová 2007 Cape Town Balážová
2010 Hyderabad Balážová


Medzinárodné súťaže
POHÁR ETTU ŽENY
1986/87 1. kolo: St. Malo (FRA) – Topoľčany 2:5
            2. kolo: Topoľčany – Hrastnik (YUG) 5:2
            3. kolo: Topoľčany – MTK Budapešť (HUN) 5:1
            semifinále: Butogyar (HUN) – Topoľčany 3:5
            finále (Ragusy): BSE Budapešť (HUN) – Top. 5:0


1987/88 1. kolo: voľný žreb
             2. kolo: Peruccia Foca (YUG) – Topoľčany 5:3


1993/94 1. kolo: Topoľčany – Klazien Aween (NED) 4:3
            2. kolo: Wimbledon (ENG) – Topoľčany 4:0


2001/02 1. kolo: Coesfeld (GER) – Topoľčany 3:0


2009/10 1. kolo - skupina v Novom Sade:
                             Novi Sad (SRB) - Topoľčany 0:3
                             St. Elena (ITA) - Topoľčany 0:3
                             Vedrinamur (BEL) - Topoľčany 0:3
            osemfinále: Tarnobrzeg (POL) - Topoľčany 3:0


EURÓPSKY POHÁR MAJSTROV ŽENY
2001/02 1. kolo: Cartagena (ESP) – Topoľčany 3:0


SUPERLIGA ŽENY SUPERLIGA MUŽI
1994 11. miesto (12 družstiev)
1995 9. miesto (12 družstiev)
1996 8. miesto (12 družstiev) 11. miesto (12 družstiev)
1997 10. miesto (12 družstiev)
1998 10. miesto (12 družstiev)
1999 8. miesto (12 družstiev)
2000 7. miesto<

Kalendár akcií

Partneri